Den svenska spelregleringen – det rör på sig

By

De flesta som är insatta i den svenska spelmarknaden vet om att det är en reglering av marknaden på gång. Ett förslag har sedan länge legat på bordet och trots att det synes finnas en bred palamentarisk enighet samtidigt som spelbolag varit positiva till förslaget har det dragit ut på tiden.

Lagstiftaren har hela tiden haft som ambition att regleringen ska gälla från och med den 1 januari 2019. Det ligger dock otroligt mycket jobb bakom en sådan reglering och då det varit ganska tyst medialt i frågan den senaste tiden har många trott på en försening. Exempelvis har ledande företrädare från ett par av de största spelbolagen varit ute och diskuterat huruvida det verkligen är rimligt att förvänta sig att det hinner ske inom ramen för den tidplan som kommunicerats.

Härom veckan kom dock nya uppgifter som gör gällande att politikerna fortfarande har som mål att förändringen ska träda i kraft från och med årsskiftet 2018 / 2019. En proposition håller på att tas fram och beslut ska sedermera röstas om och klubbas igenom i riksdagen. Under förutsättning att inget oväntat händer kan det således fortsatt vara aktuellt att det från och med 2019 krävs en spellicens för att erbjuda spel till svenskar.

Nya spelbolag från och med 2019

Det är rimligt att anta att det kommer bli färre nya spelbolag framöver. När det krävs licens ökar självklart kraven på spelbolaget och detta kan innebära att vissa spelbolag väljer bort Sverige som marknad. Kanske inte främst på grund av att de är oseriösa utan snarare att den svenska spelmarknaden är för liten för vissa för att det ska vara värt att gå med i licenssystemet.

Vi ser dock endast positivt på framtiden. De nya spelbolag som väl kommer etablera sig kommer genomgå en seriös ansökningsprocess varför man kan räkna med att de spelbolag som beviljas licens kommer vara seriösa sådana.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like

Hot News