Uppdatering – Nya spelbolag och omreglering

By

Detta är ett i raden av inlägg där vi uppdaterar med lite status kring den svenska spelregleringen. Den träder i kraft 1 januari 2019 och kommer leda till flera stora förändringar för nya spelbolag. Eftersom denna sida primärt behandlar nya spelbolag och deras olika oddsbonusar är det därför av vikt för oss att klargöra vad som gäller för våra besökare.

Få av de som är insatta i bettingvärlden har nog missat att bettingscenen i Sverige står inför en omreglering om dryga två månader. Det råder fortfarande en hel del osäkerhet kopplat till flera olika områden i den nya lagen och spelmyndigheten har i vissa avseenden sagt att praxis kommer få avgöra huruvida vissa områden är ok eller inte för spelbolagen. Krångligt? Ja, något så men det är en av följderna till att myndigheten inte fått särskilt mycket tid på sig från det datum då beslut om omreglering fattades till dess att omregleringen går av stapeln.

Flera spelbolag har sökt licens

Det är nu ett par månader sedan som spelmyndigheten öppnade upp för möjligheten att söka spellicens. Och vi har redan sett över 50 bolag som ansökt om licens. Det är fortfarande möjligt att söka licens och så sent som för någon vecka sedan kom det oss veterligen in en ansökan. Myndigheten har dock flaggat för att sena ansökningar som dessutom är bristfälliga kan leda till att man inte kommer få licens direkt vid årsskiftet.

Det finns dock inget hinder för nya spelbolag att fortfarande ansöka om licens. Ansökningar kommer alltid vara möjligt och det finns ingen begränsning i exempelvis hur många spelbolag som kommer kunna beviljas en licens för spel. Det som är av vikt är istället att man uppfyller alla de krav som ställs i ansökningsförfarandet. Det är således troligt att vi kommer få se ytterligare några spelbolag som söker licens trots att de inte gjort det per dagens datum.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like

Hot News